השתלת עצם

שתלים דנטליים הצלחתם מותנית במצבו ההתחלתי של עצם הלסת, עוביו, גובהו ואיכותו.

גורמים נוספים כגון זיהומים או עקירות טראומטיות עלולים לגרום לירידה בנפח העצם וכתוצאה מכך להקשות על אפשרות ביצוע שתלים במצב שיבטיחו תוצאה טובה מבחינה תפקודית ו/או אסתטית.

במצבי חוסר עצם בלסתות, ניתן לבצע השתלת עצם כשלב מקדים לשתלים דנטליים  או באותו שלב שבו מוחדרים השתלים ללסת.

קיימים כיום תחליפי עצם ושיטות מתקדמות להשתלת עצם באזור הרצוי ויצירת בסיס המבטיח קליטת השתלים. קיימות שיטות גם לשימוש בעצם ממקור עצמי אך לשיטות אלה סיכונים נוספים הנגזרים מהצורך לפתוח אתר כירורגי נוסף.

.

Call Now Button